Kolegij nudi pregled osnovnih područja istraživanja, pojmova i teorijskih, analitičkih i interpretativnih pristupa unutar sociokulturne antropologije na način da studentu pruži uvid u razvoj, osnove i okvire discipline te da potiče kritičko promišljanje o postojećim istraživanjima društva i kulture kao i vlastitih konvencionalnih razumijevanja svijeta.

Osnovni pojmovi (društvo, kultura, kulturni relativizam, holizam, etnocentrizam, emsko i etsko i dr., zajednica, obitelj, životni ciklus, ekonomski sustavi), teorije (od evolucionizma do postmoderne), metodologija (terenski rad) i pristupi unutar sociokulturne antropologije propitivat će se kontinuirano kroz osnovna područja sociokulturnog istraživanja (lokalne zajednice, religija, obitelj i srodstvo, društvene grupe, identitet). Istovremeno, ta će područja istraživanja biti pregledno predstavljena na način da se ukaže na kulturnu različitost s jedne strane (sinkronijski) te na mijene unutar pojedinih društava (dijakronijski) s naglaskom i na društveno-kulturne fenomene u suvremenom svijetu te njihovu antropološku interpretaciju. Također, uz prvenstveno američku, britansku i francusku sociokulturnu antropologiju predstavit će se i hrvatska etnologija u istraživanjima koja su komplementarna antropološkima.

Šifra razine studija: PD

BROJ ECTS BODOVA: 5