Seminarium zajmuje się wybranymi zjawiskami socjolingwistycznymi, obejmuje zagadnienia ze współczesnego języka polskiego, omawia zmiany zaistniałe w jezyku polskim po latach dziewiećdziesiątych. Zajęcia są przeznaczone dla studentów trzeciego roku, odbywaja sie w trybie seminaryjnym i trwaja dwa semestry. Seminarium prowadzone jest w języku polskim. W semestrze zimowym studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami (literatura, wykłady, debaty) i uczestniczą w dyskusjach. Pod koniec semestru z omówionych zagadnień wybierają temat pracy seminaryjnej. W semestrze letnim studenci przygotowują wystąpienia na wybrane tematy, referaty w postaci pisanej stanowią pracę seminaryjną.