Eindverantwoordelijke: dr. Slađan Turković

Introductie van de studenten in de zelfstandige analyse van de taalkundige problematiek en ontwikkeling van een wetenschappelijke en de kritische denkwijze.

Alle teksten en audiovisuele fragmenten die hier worden opgenomen zijn louter voor intern gebruik en mogen enkel worden aangewend in het kader van de huidige onderwijsactiviteiten zonder commercieel oogmerk. Elke vorm van reproductie en mededeling aan het publiek is verboden.

PD

ECTS: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 83629
Broj ECTS bodova: 3