Eindverantwoordelijke: dr. Slađan Turković


Kennis verwerven over de taal als fenomeen van de maatschappelijke werkelijkheid, de taalkunde als wetenschappelijke discipline en de historische achtergronden daarvan.
Alle teksten en audiovisuele fragmenten die hier worden opgenomen zijn louter voor intern gebruik en mogen enkel worden aangewend in het kader van de huidige onderwijsactiviteiten zonder commercieel oogmerk. Elke vorm van reproductie en mededeling aan het publiek is verboden.

PD
ECTS: 3


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46861
Broj ECTS bodova: 3