Osposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78162
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski