Upoznati studente s pojmovima paratakse i hipotakse te s različitim oblicima zavisnog povezivanja rečenica, prikazati teorije o razvoju hipotakse iz paratakse, prikazati povijesni razvoj paratakse u grčkom, prikazati grčku sintaksu u kontekstu indoeuropske lingvistike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51419
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski