Kolegij nudi pregled glavnih ideja i debata dvadesetostoljetne književne teorije. Studentima nudi alate za kritičku analizu književnoga teksta. Svaka dva tjedna fokus je na odabranom teorijskom pristupu književnim (i drugim) tekstovima. Od studenata se očekuje da pročitaju i kraći književni tekst. Uz seminarski rad, studenti moraju redovito pisati kraće zadaće.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 147087
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski