Riječ je o kolegiju koji preglednost samo djelomično stječe u kronološkom slijedu, jer će se logika književnog razvoja tražiti unutar nekoliko problemskih cjelina, koje određuju književno stvaralaštvo 20. stoljeća. Smjene političkih ideologija, koje izvana determiniraju književne norme, vode ka prepoznavanju bitnih socijalno-kulturalnih utjecaja na književno stvaralaštvo. Rađanje različitih književno-umjetničkih ideologija, oko kojih se okupljaju relevantni pisci, kao i izdvajanje nekih pisaca iz njih još je jedan problem koji određuje književni razvoj. Činjenica da su u nekim razdobljima češke književnosti 20. stoljeća osobito plodne književne berbe u određenim žanrovima obvezuje na poseban pristup razvoju tih žanrova (književne esejistike na početku stoljeća, intermedijalnih žanrova u 20-im, žanra «budovatelský román» u ranim 50-im, poezije svakodnevice na prijelazu 50-ih i 60-ih, romana i apsurdne drame u 60-ima itd.). Temelj pristupa svakoj temi bit će konkretna književna djela.
Razina studija: pd 5ECTS