Kolegij se bavi reprezentacijom i problematizacijom Sjedinjenih Američkih Država u odabranim tekstovima hrvatske književnosti i popularne kulture 20. st. Cilj kolegija jest upoznavanje s temeljnim konceptima imagologije i popularne geopolitke na primjerima reprezentativnih književnih i popularnokulturnih tekstova koji tematiziraju različite društvene, kulturne i ekonomske aspekte Sjedinjenih Američkih Država.  Kroz primjere različitih književnih i kulturnih žanrova (putopis, drama, roman, poezija, film, reklama i dr.), Sjedinjene Američke Države se pokazuju kao tema dugog trajanja u hrvatskom i zajedničkom jugoslavenskom kulturnom imaginariju, a kroz njihovu problematizaciju redovito progovaraju srodni analitički problemi kao što su odnos prema Zapadu, kapitalizmu i vlastitom hibridnom identitetu tijekom njegove složene dvadesetostoljetne dinamike. Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 146663
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski