Cilj je kolegija upoznati studente i studentice s pučkim književnim fenomenom, žanrovskom raznovrsnošću pučke književnosti, razvojem i statusom pučke književnosti u hrvatskoj znanosti i nacionalnoj književnosti, pozicioniranjem pučke u odnosu na popularnu književnost i razlikovanje usmene i pučke književnosti.

Razina studija: D, ECTS: 4.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198887
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski