U ovom kolegiju upoznat ćete se s glavnim psihologijskim pojmovima i teorijskim modelima u području učenja i poučavanja u različitim obrazovnim kontekstima.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 53604
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski