U ovom kolegiju upoznat ćete se s glavnim psihologijskim pojmovima i teorijskim modelima u području učenja i poučavanja u različitim obrazovnim kontekstima.