Na kolegiju se studenti upoznaju s osnovama jezične tipologije kao lingvističke discipline. U prvom dijelu kolegija predstavljaju im se osnovne teorijske postavke i metodološki principi istraživanja u tipologiji. Tipološki se pristup jeziku uspoređuje i kontrastira s generativnim. U drugom se dijelu kolegija daje pregled odabranih tipoloških istraživanja i njihovih rezultata iz područja morfologije i sintakse.


Više informacija i silab dostupni su u sustavu Theta na adresi https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/7365.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52303
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski