Polazište kolegija čini uvid u najutjecajnije pravce i domete u kulturnoantropološkom istraživanju religije te ujedno, u okviru takvog pregleda, kritička analiza onih koncepata i pojmova koji su osobito djelatni u istraživanju religijskih fenomena i procesa u suvremenom sociokulturnom kontekstu. U okviru kolegija posebno će se razmatrati pitanja interkulturnih odnosa u kontekstu religija i religioznosti, odnos religije i politike s težištem na suodnosu religije, društvenog sjećanja i politika pamćenja u procesima de/re/sakralizacije osoba, prostora i vremena, te odnos religije i suvremenih globalnih i globalizacijskih procesa i problema.

Šifra razine studija: D

Broj ECTS bodova: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125365
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski