Cilj kolegija je usvajanje temeljne ikonografije u ranokršćanskoj umjetnosti na primjeru arheoloških nalaza iz Hrvatske i s područja čitavog Rimskog carstva. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata, primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada, steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka, izložiti proseminarski rad pred drugim studentima, samostalno prepoznati ikonografske motive na ranokršćanskim mozaicima, freskama, sarkofazima i na predmetima umjetničkog obrta te steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170497
Broj ECTS bodova: 5