Arheološko istraživanje kasnoantičkog lokaliteta Velić/Jabuka temelji se na nastavničkom i istraživačkom radu. Tijekom terenske nastave studenti stječu kompetencije tako da mogu:

 1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja;
 2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju;
 3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja;
 4. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara;
 5. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije;
 6. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranja;
 7. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika/izvještaja.

Znanstveno istraživanje ima više ciljeva, od kojih su najznačajniji:
 1. konačno utvrđivanje položaja i parametara lokaliteta;
 2. utvrđivanje kronologije gradnje kao i njene stratigrafije;
 3. stručna i znanstvena objava;
 4. diseminacija lokaliteta.