Kolegij nastoji uputiti studente u razumijevanje biologijskih i sociokulturnih čimbenika koji oblikuju ljudsku spolnost, te ih upoznati s povijesnim i kros-kulturnim specifičnostima seksualnog ponašanja. U kolegiju se obrađuju teorijski i metodologijski pristupi ljudskoj spolnosti, ali i specifične teme poput seksualnog zdravlja, seksualne orijentacije, pornografije i prostitucije, transseksualnosti, seksualne edukcije itd. Kolegij je otvoren za preddiplomske studente svih studijskih grupa.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36884
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski