Na kolegiju se usvajaju temeljni pojmovi iz retorike i stilistike. Teorijska znanja primjenjuju se na različitim modelima interpretacije estetskoga teksta i u govornoj izvedbi.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160772
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski