Cilj kolegija jest uvesti studente u studij novije hrvatske književnosti, upoznati ih s ključnim književnim kretanjima od prve polovice 19. stoljeća do 1. svjetskog rata, te stilskim, žanrovskim, tematskim i idejnim obilježjima književno-umjetničkih razdoblja romantizma, protorealizma, realizma i moderne, kao i s kanonskim autorima i djelima koja pripadaju navedenim razdobljima. Posebna će pažnja biti usmjerena na rekonstruiranje povijesnog, društvenog, političkog, filozofskog konteksta vremena u kojima su ti kanonski književni tekstovi nastajali, kako bi se studentima predočila kompleksnost procesa koji utječu na nastajanje i oblikovanje književnog teksta, te njegovu recepciju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52521
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski