Cilj je ovog kolegija upoznati studente s temljnim modelima semantičkoga opisa kao npr. semička ili komponencijalna analiza, teorija polja, suvremenijim modelima opisa koji se temelje na sprezi sintaktičkih i semantičkih sveza te temeljnim semantičkim pojmovima kao sinonimija, polisemija, homonimija, antonimija, meronimija i dr. koji se promatraju kroz različite teorijsko-metodološke okvire. Kolegij nosi 5 ECTSa. PD

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51693
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski