Unutar kolegija, studenti će se upoznati s područjem primijenjene lingvistike i njenih poddisciplina - psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa, te s njihovim pojmovljem i metodologijama. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160766
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski