Unutar kolegija, studenti će se upoznati s područjem primijenjene lingvistike i njenih poddisciplina - psiholingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike i analize diskursa, te s njihovim pojmovljem i metodologijama.