U okviru predmeta stječu se raspoloživa znanja iz lingvistike i srodnih znanosti o jezičnim obilježjima javne i interpesonalne komunikacije. Svako je predavanje posvećeno nekom od posebnih vidova javne i/ili interpersonalne komunikacije. Razmatraju se njihove razlike, granice, povijesni razvoj, tehnološka uvjetovanost, kao i primjena praktične analize jezika-u-upotrebi. Naglasak se stavlja i na teorijska linvistička, filozofska i sociološka razmatranja funkcija jezika.

Razvijanje kompetencija

Posredstvom rada na odabranim teorijskim tekstovima i konkretnim primjerima monološke i dijaloške komunikacije, studente će se osposobiti za samostalno razumijevanje i istraživanje ovih oblika komunikacije.