Zadaća kolegija Obrazovanje i društvo jest upoznati studente s obrazovnim sustavom, njegovom organizacijom, unutarnjom strukturom, teorijskim zasnivanjem obrazovanja u modernom društvu te socijalno-povijesnim razvojem i značenjem za kulturu društva i razvoj pojedinaca.
Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski