Zadaća kolegija Hrvatsko društvo 1 jest upoznati studente s procesima oblikovanja, socijalnom strukturom i unutarnjom dinamikom hrvatskoga društva te s tranzicijskim procesima i sociokulturnim odrednicama hrvatskoga društva u europskom i globalnom kontekstu.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski