Zadaća kolegija Hrvatsko društvo 2 jest početno osposobljavanje studenata u prepoznavanju pojedinih društveno relevantnih problema i načina njihova kategoriziranja i tumačenja. Izvodi se u obliku samostalnog, individualnog i grupnog primijenjenog rada na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi društvenih fenomena.
Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski