Prikazati i protumačiti povijest razvitka novca i numizmatike, s posebnim osvrtom na antičku i srednjovjekovnu numizmatiku. Cilj je ukazati na važnost novca kao prvorazrednog arheološkog i povijesnog vrela te omogućiti studentima da koriste numizmatičke nalaze u podrobnom objašnjenju kompleksne slike antičkog i srednjovjekovnog društva.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170489
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski