Osnova staroslavenskog za poloniste izborni je kolegij za studente treće godine poljskoga jezika i književnosti. Njegov je cilj osposobiti studente za kritičko prosuđivanje postojećih objašnjenja jezičnih pojava u hrvatskom i poljskom jeziku zahvaljujući proširenom slavističkom vidokrugu (preko staroslavenskoga, kao etalona). Ovladavanje osnovama staroslavenskog jezika omogućuje smještanje svakoga slavenskog jezika, pa tako i poljskoga, u šire slavističke okvire, što pak daje mogućnost da se dani slavenski jezik uči s više razumijevanja, tj. uspješnije.

Nositelj kolegija: dr. sc. Mateo Žagar, red. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Tanja Kuštović, doc.; dr. sc. Ivana Eterović

ECTS-bodovi: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 87084
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski