Kolegij u okviru socijalnoga, kulturnoga i književnog života 19. st. daje pregled nacionalne književnosti od romantizma do modernizma, a cilj mu je da student stekne osnovna znanja o njezinim stilskim formacijama, žanrovima i poetikama te o najznačajnijim autorima i djelima. Kolegij je obvezan i uvjet za upisivanje ostalih kolegija na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Budući da se ovim propedeutičkim kolegijem stječu osnovna znanja te prvi cjeloviti pregled strukture novije hrvatske književnosti tijekom njezina 19. stoljeća, on je ujedno neophodno polazište za nastavak studija književne kroatistike.

Razina: PD

ECTS: 5

Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski