Cilj kolegija: Kolegij u okviru socijalnoga, kulturnoga i književnog života 19. st. daje pregled nacionalne književnosti od romantizma do modernizma, a cilj mu je da student/ice stekne osnovna znanja o njezinim stilskim formacijama, žanrovima i poetikama te o najznačajnijim autorima i djelima. Studenti se na kolegiju upoznaju s kanonskim tekstovima hrvatskog romantizma, protorealizma, realizma i moderne. U analitičkom, povijesno i teorijski osviještenom čitanju izabranih tekstova koriste se spoznaje iz teorije i povijesti književnosti, imajući u vidu povijesni, društveni, idejni i politički horizont u kojem su tekstovi nastajali. Kolegij je obvezan i uvjet za upisivanje ostalih kolegija na Katedri za noviju hrvatsku književnost.

Uloga kolegija u studiju: Budući da se ovim kolegijem stječu osnovna znanja te prvi cjeloviti pregled strukture novije hrvatske književnosti tijekom njezina 19. stoljeća, on je ujedno neophodno polazište za nastavak studija književne kroatistike.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52521
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski