Povijest filozofije V-VI dio je obaveznoga trogodišnjega predmeta Povijest filozofije na Odsjeku za filozofiju koji studenti slušaju u 7. i 8. semestru preddiplomskoga studija. Predmet se bavi razdobljem i pokretom njemačkoga idealizma, njegovim smislom, pretpostavkama i posljedicama, a posebno filozofijom Kanta, Fichtea, Schellinga i Hegela.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 148133
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski