Kako bi se pružio povijesni kontekst studenti će se upoznati s povijesno-glavnim pravcima biologizma u sociologiji. Ali posebna pažnja posvetit će se temama koje se obrađuju u okviru američkoge (Wilson, Trivers) i britanske vrste sociobiologije (Hamilton, Dawkins, Maynard-Smith). Glavni naglasak predavanja i seminara bit će na nekoliko osnovnih problemskih cjelina sociobiologije: agresivnost, teritorijalnost, altruizam, srodnička selekcija vs grupna selekcija, jedinice nasljeđivanja (genom, genotip, gen, grupa-deme-populacija, vrsta), recipročni altruizam, roditeljska investicija i fraternalni konflikt, kako nastaje ravnoteža strategija (temelji teorije igara)

Krajnji cilj nastave jest pokušaj da studenti pomoću Hamiltonove formule (inclusive fitness), Triversovih hipoteza (o recipročnom altruizmu, sukobu generacija) i elementarne teorije igara pokušaju opisati društvene fenomene koji u literaturi još nisu (dovoljno) obrađeni. Težište rasprava na seminaru jest pitanje primjerenosti sociobioloških tvrdnji i zaključaka, («koje istražene mehanizme načelno ili stvarno možemo (smijemo?) primijeniti u sociologiji», koje vrste uobičajenih socioloških objašnjenja društvenih fenomena time postaju izlišne, koje biološke ideje pružaju «heurističko obećanje» za budući razvoj sociologije?)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 65530
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski