Ovaj e-kolegij izvodi se i na diplomskoj razini - Njemački za ak.potrebe 1, ISVU šifra: 117942

Ovaj e-kolegij izvodi se i na diplomskoj razini - Njemački za ak. potrebe 3, ISVU šifra: 117943

Ovaj e-kolegij izvodi se i na preddiplomskoj razini - Njemački za ak. potrebe 1, ISVU šifra: 78162

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78167
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski