Kolegij je dio predmeta Povijest Grčke i Rima. U diplomskome studiju stare povijesti pokriva ključan segment antičke povijesti. Upućuje studente u specifičnosti istraživanja grčke povijesti, daje im njen sustavan pregled i naznačuje aktualne pravce u historiografiji o grčkoj povijesti. Očekuje se da polaznici upoznaju vještine potrebne za rad na grčkoj povijesti.

Kolegij se izvodi i u dvopredmetnom programu diplomskog studija povijesti pod šifrom 199003 i donosi 2 ECTS.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117665
Broj ECTS bodova: 6