Na temelju izabranih hrvatskih autobiografskih tekstova kolegij treba dati uvid u teoriju i povijest autobiografije, u oblike i načine tekstualne proizvodnje pripovjednog subjekta, odnosno u društvene i diskurzivne strategije koje u tome sudjeluju.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski