Cilj je kolegija (u prvome semestru) upoznati studente s novijim, zanimljivijim antropološko-sociološkim temama i teorijama kulture, koje obnavljaju "velika" kulturološka pitanja: nastanak i propast civilizacija, ovisnost kulture o klimi, bolestima, vrijednostima. Usporedo s pregledom novijih teorija u tematskim cjelinama 5-9, ponudit će se analitički okvir mogućim sociološkim i antropološkim objašnjenjima kulturnih i civilizacijskih fenomena. U drugome semestru te pojmove, teorije i vrste analize primijenit ćemo na konkretna društvena razdoblja, kulturne fenomene i cjeline.Cilj kolegija u drugome semestru (Sociologija kulture II) jest informirati studente o raznolikim pristupima jednome razdoblju u sociologiji kulture (trenutno izabrani - renesansa). Radom na kolegiju trebali bismo odgovoriti na pitanje mogu li se teorije, pojmovni i analitički okvir iz prethodnog semestra primijeniti na mikro-razini, za specifične kulturološke teme i fenomene, odnosno kada razmotrimo detaljniju povijest jednoga razdoblja, jedne kulture ili jednoga podneblja (u ovom slučaju u razdoblju renesanse). Cilj seminarskih radova bit će da metodom "refleksivnog ekvilibrija"  pokušamo vidjeti koje nam dosad nespomenute teorijske okvire nudi (ili iziskuje) proučavanje ovog pojedinačnog razdoblja, odnosno na što bi se ponuđeni pojmovi i teorije još mogli primijeniti u konkretnom povijesnom razdoblju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117924
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski