Informacijske i baštinske ustanove u Hrvatskoj i svijetu. Povijest knjižnica, arhiva i muzeja. Povijest nakladništva, knjižarstva i tiskarstva. Upravljanje informacijskim ustanovama nekada i danas, organizacija i usluge. Društvene okolnosti djelovanja informacijskih ustanova kroz povijest. Utjecaj informacijskih ustanova na znanost, obrazovanje i kulturu. Modeli pretraživanja i načini vrednovanja informacija nekada i danas. Nacionalna važnost izučavanja povijesti informacijskih i baštinskih ustanova.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski