Kroz niz  specifičnih tema a oslanjajući se na  teorijske perspektive i empirijske studije, upoznati polaznike kolegija sa složenim odnosima između svijeta obrazovanja i svijeta rada. Naglasak će biti na društvenim obilježjima ali i individualnim  karakteristikama pri izboru  škola, karijera i zanimanja.  Na makro razini, razumjet će povezanost između obrazovnih strategija i strukture obrazovanja s ekonomskim, kulturnim i političkim razvojem društva te pojedinim  dijalektičkim procesima između  svijeta rada i obrazovanja.

 
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski