Nositelj kolegija: dr.sc. Kristina Kocijan, izv.prof.

Izvođač kolegija: dr.sc. Kristina Kocijan, izv.prof.


Vrijeme održavanja nastave u zimskom semestru 2019/20: SRIJEDA 11:45 - 14:00 u A104

Sadržaj: Definicija i karakteristike velikih podataka; što nisu veliki podatci; alati za obradu velikih podataka, datafikacija, prikupljanje podataka; izvori podataka, grobnice podataka, podatkovni ispušni plinovi, spajanje različitih skupova podataka; zaštita u doba velikih podataka; stručnjaci za velike podatke; kako upravljati velikim podatcima; deidentifikacija; veliki podatci i predviđanje; učinci predviđanja; različiti pristupi analizi velikih podataka; algoritmi grupiranja, klasificiranja i predlaganja;

Ishodi učenja: Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će moći: 

  • identificirati velike podatke,
  • izvršiti deidentifikaciju podatkovnih objekata,
  • razlikovati i primijeniti algoritme grupiranja, klasificiranja i predlaganja
  • samostalno i/ili timskim radom osmisliti novu upotrebu prikupljenih podataka.

Razina studija: Diplomski

ECTS: 4


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198915
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski