Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij služi upoznavanju studenata s nizom kontroverznih, uglavnom neetičnih, eksperimenta koji su se u raznim znanstvenim disciplinama poduzimali na ljudima. Osnovni okvir za raspravu o opravdanosti ili neopravdanosti tih eksperimenata je knjiga Toma Beauchampa i Jamesa Childressa (2001.) Principlesof Biomedical Ethics (5. izdanje), Oxford University Press , naime njihova matrica (prema tzv . " Belmont principima") četiriju glavnih načela u bioetici: autonomija, nečinjenje zla, činjenje dobra, pravda. Eksperimenti o kojima će se raspravljati su: (vidi dokument niže)

Cilj kolegija: 1. Upoznati studente s rasponom eksperimentiranja na ljudima, sa ili bez informirane suglasnosti, (upoznavanjem raznolikosti postupanja prema ljudima u antropološkoj teoriji i praksi); 2. razmotriti/utvrditi granice između značaja eksperimentiranja za napredak ljudske spoznaje i neetičkih postupaka na subjektima, 3. utvrđivanjem važnosti načela i pravila postupanja u medicinskoj i bioetičkoj praksi.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski