Odabrani tekstovi oprimjeruju anglofoni književni modernizam s naglaskom na na kolonijalni, nacionalni i rodni kontekst. U skladu s novim modernističkim studijima promatrat ćemo modrenizam kao mnogostruki fenomen koji se javlja u različitim desetljećima i na različitim zemljopisnim širinama, te koristeći postkolonijalnu književnu kritiku doprinijeti preoblikovanju modernizma unoseći svijest o britanskom carstvu.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 52241
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski