Cilj kolegija je da studenti spoznaju utjecaj različitih epistemoloških i intelektualnih tradicija u informacijskoj znanosti, razumiju ključne epistemološke probleme informacijske znanosti i informacijskih djelatnosti te razviju sposobnost kritičkog promišljanja i vrednovanja novih informacijskih prostora s epistemoloških pozicija.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124338
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski