Kolegij predstavlja opći uvod u temeljne pojmove i područja lingvističke antropologije. Utemeljena na činjenici da u trima glavnim vidovima čovjekova postojanja - općeg (biološkog), posebnog (sociokulturnog) i posebnog (psihološkog) upravo jezik ima jednu od najvažnijih uloga u utvrđivanju čovjekova identiteta, svojim interdisciplinarnim pristupom lingvistička antropologija nastoji uspostaviti kontinuitet među ovim kategorijama koje se izdvojeno izučavaju u okrilju drugih znanosti. Kolegij razmatra jezik kao esencijalno obilježje čovjekove naravi i njegove uklopljenosti u životnu cjelinu, s težištem na funkciji jezika u okviru univerzalnih i kulturno specifičnih značajki ljudskog ponašanja, s osvrtom na metode istraživanja i prikupljanja podataka. Glavne teme obuhvaćaju temeljna obilježja jezika i njegove strukture kao komunikacijskog sustava, biološke temelje jezika, porijeklo i evoluciju jezika, usvajanje prvog jezika, odnos jezika i mišljenja, jezik u kulturi i društvu te proces jezične socijalizacije, jezik i identitet, jezične promjene i nestajanje jezika. Koriste se podaci i primjeri iz hrvatskog i raznih drugih jezika koji omogućuju široku perspektivu u razmatranju univerzalnih i kulturno specifičnih značajki jezika. Studente će se upoznati s glavnim područjima istraživanja i školama mišljenja u lingvističkoj antropologiji. 

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski