Cilj je kolegija usavršiti govorne vještine studenata te njihovo usmeno izlaganje. Posebna pažnja posvećuje se usavršavanju jezične kompetencije nizozemskog na području sintakse, izgovora i intonacije. Studenti će svladati glavne tehnike usmene prezentacije, na kojim pravilima se ona temelji te koje govorne tehnike je potrebno koristiti kako bi prezentacija bila komunikacijski uspješna. Studenti će kritički samovrednovati vlastito izlaganje te argumentirano se kritički osvrnuti na prezentirana izlaganja drugih. Svi prikazani materijali (studentski i nastavnički) namijenjeni su nastavnom procesu te se ne smiju dijeliti dalje drugim putem.

D

ECTS: 3


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 161125
Broj ECTS bodova: 3