Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 118626
Broj ECTS bodova: 3