Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95289
Broj ECTS bodova: 6