Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142415
Broj ECTS bodova: 3