Studenti će upoznati mogućnosti automatske statističke i jezične obrade teksta te njihove primjene u znanstvenim i stručnim povijesnim istraživanjima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 161136
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski