Obavezni kolegij Češka književnost 20. stoljeća.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 126190
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski