Polaznici se upoznaju s općim pretpostavkama upotrebe multivarijacijskih modela, načinima njihova testiranja i konceptualnim odrednicama koje treba uzeti u obzir pri odabiru nekog modela.
U programu predmeta predviđeno je upoznavanje polaznika s tri (uglavnom novija) modela multivarijacijske analize koji se – u dogovoru i shodno potrebama polaznika – biraju iz šire grupe modela.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski