Kolegij Temeljni pojmovi ekologije čovjeka pružit će znanje o međudjelovanju biološkog i sociokulturnog okoliša na čovjeka tijekom njegove evolucije, od pračovjeka do današnjih dana. Objasnit će se osnovni pojmovi ekološke prilagodbe - spontani i uvjetovani (selekcija, adaptacija). Ovim kolegijem dobiva temeljne pojmove o ekologiji i prirodnim zakonima. Ekologija čovjeka daje prikaz o općoj ekologiji i adaptaciji čovjeka na okoliš kroz genetičke (poligenetske i monogenetske) i fiziološke prilagodbe (odgovor organizma na vanjske utjecaje kao stvaranje ili gubitak topline, hipoksiju i dekompresiju) te sociokulturnu adaptaciju čovjeka na prirodne promjene (demografija, bolesti).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52352
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski