Nositelj: dr. sc. Nikola Anušić

Cilj predmeta je omogućiti produbljeno razumijevanje najprosperitetnijeg razdoblja nizozemske povijesti, tzv. „Zlatnog doba" (1550. - 1702.) kroz slojevitiju perspektivizaciju njegovih političkih, ekonomskih i kulturnih aspekata u kontekstu zapadnoeuropske ranonovovjekovne povijesti. Osobita pozornost bit će usmjerena na usvajanje i razvijanje kritičkih, analitičkih i interpretativnih vještina neophodnih za kompleksnije komparativnohistorijske uvide.

PD

ECTS: 3


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 161133
Broj ECTS bodova: 3